Igazgatóválasztás

2019. április 25.

Igazgatóválasztással kapcsolatos értekezletek

közzétéve: 2019.04.25.

  1. Előkészítő nevelőtestületi értekezlet: április 25. csütörtök 15 óra
  2. Előkészítő alkalmazotti értekezlet: április 25. csütörtök 1530
  3. Véleményező nevelőtestületi értekezlet: április 29 hétfő 8 óra
  4. Véleményező alkalmazotti értekezlet: április 29. hétfő 840 óra

Ezúton meghívom a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjait az értekezletekre. A nevelőtestületi értekezleten tanácskozási joggal részt vehetnek az áttanító tanárok.

Mind a nevelőtestületi, mind az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van!

Az értekezleteket a tanári szobában tartjuk, az 1. emeleten.

Ezeken a napokon a napköziben összevont felügyelet lesz.

Farkas Szilárd, az Előkészítő Bizottság elnöke