Tanszercsomagok osztása – RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

2023. szeptember 4.
Tisztelt Szülők / Tisztelt Gondviselők!
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében rászorultsági alapon az 1-8 évfolyamos tanulók részére a 2023/2024 tanévben is tanszercsomagok osztására kerül sor.
A tanszercsomagok átvételére 2023. 09. 07. 8.00-15.00-ig lesz lehetőségük.
Tájékoztatjuk, hogy a Projektben foglalt jogosultsági feltételeknek történő megfelelés alátámasztására preferáltan a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről kiállított jegyzői határozat, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre történő jogosultságot alátámasztó hivatalos okirat vagy egyéb, a rászorultsági helyzetről kiállított igazolás szolgál, amit a tanszercsomagok átvételekor az intézmény dolgozói ellenőrizni fognak. A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre, továbbá többek között a személyes adatai kezelésével és felhasználásával kapcsolatban a tanszercsomag átvétele során az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg nyilatkozatot is tesz.
A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a törvényes képviselő (szülő) vagy gondviselő által történő aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.
 
Sikeres tanévet kívánunk! Amennyiben kérdései lennének kérjük forduljanak bizalommal intézményünkhöz.