Iskolánkról

A történelmünk messze visszanyúl a múltba, az első elemi iskola már a 14. században megépült az akkori plébánia mellett. A kezdetekben az oktatást az egyház látta el egyetlen tanítóval.

Később a 19. században a község és a hitközség által fenntartott iskola már egy kántortanítóval és egy községtanítóval is rendelkezett. Ebben az időszakban még az alsó négy osztály és a felső két osztályt egy teremben oktatták, rendkívül szegényes felszereléssel.

1938-ban az iskola egyházi segítséggel került kibővítésre. Az új létesítmény két tanteremmel és egy előtérrel rendelkezett. A régi iskolában tanították az alsós diákokat, az új helyen pedig a felső tagozatosokat.

1950-ben a község elhatározta, hogy jobb, színvonalasabb oktatást biztosít a fiataloknak. A meglévő épülethez 3 új termet építettek, valamint szolgálati lakásokat is kialakítottak, ezzel fiatal tanerőt szerezve a község számára. Az ide települő pedagógusoknak hála a tantestület így csaknem 20 évig változatlan maradt.

1970-ben a szomszédos faluban teljesen megszűnt az oktatás, így a karancssági iskolába került át a szalmatercsi diákok oktatása is. A meglévő iskolaépületekben azonban nem volt elég hely ennyi diák számára. A helyhiány miatt váltott oktatás folyt, délelőtt az alsósokat, délután a felsős diákokat tanították.

1975-ben megépült az iskola ebédlője, a régi iskolából ide került át a teljes tanulóközösség étkeztetése.

A váltótanítás megszüntetése céljából az iskolát újabb termekkel szerették volna bővíteni, azonban pénzhiány miatt ez sohasem valósult meg. Helyette az iskolaépület melletti parasztházat vásárolták meg. Itt egy tantermet, úttörőszobát és egy gazdasági irodát alakítottak ki. Ez volt az „Úttörőház”. További két osztály tanítása átkerült a Kultúrotthonba.

1994. augusztus 20.-án végül elkészült az iskolának jelenleg is helyet adó épület, amelyet a falu akkori polgármesterének Géczi Zsoldos Miklós fáradhatatlan munkásságának köszönhetünk. Az iskola az I. István Általános Iskola nevet kapta. A névválasztásban szerepet játszott I. István haladó szellemisége, valamint az is, hogy a falusiak őt tekintik Karancsság védőszentjének.
Az iskola a falu központjává vált. Ide került át a község könyvtára, valamint a falu különböző közösségi rendezvényei is itt kerülnek megrendezésre.

Karancssági I. István Általános Iskola

2006-ban a Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium igazgatóságával az iskolánkban megkezdődött a tánc- és hangszeroktatás.

Az iskolagalériánkban rendszeresen tartunk kiállításokat, valamint rendszeresen részt veszünk sporteseményeken is.