Beiratkozás

Tájékoztató a beiratkozásról (2024/2025)

( Dokumentumok letöltése | e-Ügyintézés Tájékoztató | Beiratkozási körzetek )

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.


Online Beiratkozás
2024. március 27. – 2024. április 19.


Személyes Beiratkozás
2024. április 18. – 2024. április 19.


Mi szükséges a beiratkozáshoz?

  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Születési anyakönyvi kivonat

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. 

A beiratkozás lehetséges módjai

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2024/2025-as tanévre vonatkozóan:

1. Személyes beiratkozás

Személyes beiratkozásra 2024. április 18. – 2024. április 19. között van lehetősége

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

Fontos tudnia, hogy online jelentkezés esetén is kötelező személyesen megjelennie az intézményünkben és bemutatnia a szükséges dokumentumokat.

Az e-Ügyintézési rendszer használatáról bővebben IDE kattintva olvashat.