Beiratkozás

Tájékoztató a beiratkozásról

( Dokumentumok letöltése | e-Ügyintézés Tájékoztató )

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8-18 óra között

2019. április 12. (péntek) 8-18 óra között

Mi szükséges a beiratkozáshoz?

  • Gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról)
  • Iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
    • óvodai szakvélemény / szakértői bizottság szakértői véleménye
    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • Nyilatkozat a törvényes képviseletről (letöltés)
  • Nyilatkozat az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan

A beiratkozás lehetséges módjai

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, stb.).

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

A KAFFEE projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot

Az e-Ügyintézési rendszer használatáról bővebben IDE kattintva olvashat.


A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia!